Live Finland Fi » Toimitus- ja peruutusehdot

VAraus- ja toimitusehdot

1. Yleistä

Näitä LiveFinlandin yleisiä sopimusehtoja sovelletaan majoitusta, muita paketteja tai matkailutuotteita koskeviin sopimuksiin, jotka palveluntuottajat ja asiakkaat tekevät LiveFinlandin tarjoaman tieto- ja varausjärjestelmän kautta, mikäli asiakas on ne hyväksynyt varausta tehdessä. Nämä ehdot eivät sulje pois muita erityisehtoja (palveluntuottajan omat erityisehdot).

2. Sopimusosapuolet

Sopimusosapuolina ovat asiakas, joka varaa matkailupalveluita LiveFinlandin tieto- ja varausjärjestelmän kautta ja palveluntuottaja.

3. Sopimuksen synty

Varaus syntyy, kun LiveFinland lähettää asiakkaalle varausvahvistuksen. Mikäli asiakas varaa matkan suoraan palveluntuottajan järjestelmässä, sovelletaan palveluntuottajan omia ehtoja.

4. Peruutusehdot

Palveluntuottaja voi yksipuolisesti peruuttaa LiveFinlandin varausjärjestelmän kautta tehdyn varauksen ylivoimaisen esteen vuoksi. Peruutuksesta on ilmoitettava asiakkaalle niin pian kuin mahdollista ja palautettava viivytyksettä kaikki matkustajalta perityt maksut. Peruutus on sitova, kun siitä on ilmoitettu asiakkaalle kirjallisesti (kirje tai sähköposti).

Asiakas voi peruuttaa varauksensa näiden peruutusehtojen mukaisesti LiveFinlandin asiakaspalveluun.

Asiakas voi peruuttaa varauksensa ilman muita kustannuksia kuin € 10,00 peruutusmaksu, jos peruutus on tehty viimeistään 14 päivää ennen LiveFinlandin verkkopalvelussa ilmoitettua viimeistä myyntipäivää.

Jos asiakas peruuttaa varauksensa myöhemmin kuin 14 päivää mutta viimeistään 48 tuntia ennen LiveFinlandin verkkopalvelussa ilmoitettua viimeistä myyntipäivää, on palveluntuottajalla oikeus veloittaa 50 % varauksen hinnasta. Jos asiakas peruuttaa varauksen myöhemmin, on palveluntuottajalla oikeus veloittaa koko varauksen hinta asiakkaalta. Jos asiakasta on kohdannut odottamaton ja vakava tapahtuma, jonka vuoksi olisi kohtuutonta vaatia häntä lähtemään matkalle, on asiakas oikeutettu peruuttamaan matkan em. aikarajoista huolimatta maksamalla € 10,00 peruutusmaksu.

Jos matkapalveluja ei käytetä tai asiakas ei saavu sovittuna ajankohtana, on palveluntuottaja oikeutettu perimään asiakkaalta koko varauksen hinnan.

5. Majoitusehdot

Varatut majoitustilat ovat asiakkaan käytettävissä viimeistään klo 15.00 sovittuna saapumispäivänä, ellei varauksen yhteydessä ole toisin sovittu. 

Asiakkaiden on luovutettava huoneensa klo 12.00 mennessä lähtöpäivänä.

Palveluntuottaja voi tarjota asiakkaille korvaavaa majoitusta, jos se on kohtuullista asiakkaiden kannalta ja edellyttäen, että korvaava majoitus poikkeaa vain vähän sovitusta majoituksesta ja edellyttäen että korvaavan majoituksen käytölle on oikeutettu peruste (ylivoimainen este tai jos korvaavan majoituksen käyttö on välttämätöntä muusta tärkeästä syystä). Kaikki korvaavasta majoituksesta aiheutuvat lisäkustannukset maksaa palveluntuottaja.

Jos varauksen yhteydessä on sovittu tietystä majoitusajasta, majoitus päättyy sovittuna aikana. Majoitusajan pidentäminen edellyttää palveluntuottajan hyväksymistä. Jos asiakkaat poistuvat aikaisemmin, palveluntuottaja voi veloittaa täyden sovitun maksun. Palveluntuottajan täytyy kuitenkin yrittää myydä majoitusta edelleen ja onnistunut myynti vähentää asiakkaan maksua.

Jos asiakkaat eivät käytä majoituspakettiin kuuluvia lisäpalvelluita ilmoitettuina aikoina (ateriat yms.) eivät he ole oikeutettuja hinnanpalautuksiin niiltä osin.

6. Asiakkaiden velvollisuudet

Kun varaus on vahvistettu, on sopimus syntynyt ja asiakas on velvollinen maksamaan sovitun maksun.

Asiakkaiden aiheuttamiin vahinkoihin sovelletaan normaalia vahingonkorvauslainsäädäntöä. Näin ollen asiakas on korvausvastuussa kaikista niistä vahingoista joita asiakas aiheuttaa palveluntuottajalle, myös niistä korvauksista, joita vahingon kärsinyt kolmas osapuoli voi hakea suoraan palveluntuottajalta.

7. Matkailupalvelun tarjoajan velvollisuudet

Palveluntuottaja tuottaa sovitut palvelut noudattaen tavanmukaista tasoa/laatua. Palveluntuottaja ei vastaa siitä, että LiveFinlandin järjestelmässä esitetty kuvamateriaali vastaa aina täysin toteutunutta varausta (esimerkiksi majoitusvaraukset).

LiveFinlandin järjestelmässä julkaistut hinnat kattavat kaikki maksut, verot ja muut kulut joita palvelusta johtuu.

8. Matkailunpalvelun tarjoajan vastuu vahingoista

Asiakkaille aiheutuvien vahinkojen korvaamisessa noudatetaan voimassaolevia vahingonkorvaus- ja tuotevastuulainsäädännön säädöksiä.

9. Sopimusriidat

Mahdolliset sopimusriidat ratkaistaan palveluntuottajan kotipaikan alioikeudessa Suomen lakien mukaan paitsi kuluttaja-asiakkaiden kohdalla, jolloin riidat voidaan saattaa myös kuluttajan kotipaikan alioikeuden käsiteltäväksi.

10. Maksupalveluntarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7). Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla
ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830